Wybelt.com

The Wybelt is a product of EromesMarko.B.V.
Below is the privacy statement of EromesMarko B.V.

PRIVACY STATEMENT

EromesMarko B.V., located at Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen,  is responsible for the processing of personal data, as set forth in this privacy statement.

Contact information:
Nieuweweg 240
6603 BV Wijchen (the Netherlands)
Telephone: +31(0)24 750 2300
Email: info@eromesmarko.nl

Personal data that we process

EromesMarko B.V. processes your personal data because you use our services and/or provide us with this data yourself.
Below you will find an overview of the personal data that we process:

          First and last name
          Gender
          Address data
          Telephone number
          E-mail address
          IP-address
          Other personal data that you actively provide to us by, for example,  creating a profile on this website, in correspondence and via telephone.
          Location data
          Data on your activities on our website
          Data on your surfing behaviour across various websites (for example because this company is part of an advertising network)
          List with contact information of the client via an app
          Web browser and type of device

Special and/or sensitive personal data that we process

It is not the intention of our website and/or service to collect data on website visitors younger than 16 years of age. Unless they have permission from a parent or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16 years of age. We therefore recommend parents to be involved in the on-line activities of their children, to prevent the gathering of data of children without parental consent. When you are convinced that we have gathered personal data of a minor without such consent, please contact us at info@eromesmarko.nl, we will then remove this information.


For what purpose and on what basis do we process personal data

EromesMarko B.V. processes your personal data for the following purposes:

         The settlement of your payment
         Sending our newsletter
         To call or e-mail you when this is necessary in the provision of our service.
         To inform you on changes in our services and products
         To offer you the option of creating an account
         To deliver goods and services to you
         EromesMarko B.V. analyses your behaviour on the website in order to improve the website and to adjust the range of products and services to your preferences.
         EromesMarko B.V. monitors your surfing behaviour across various websites to adjust our products and services to your demands.
         EromesMarko B.V. also processes personal data when we have a legal obligation to do so, such as data we need for our tax declaration.

Automated decision-making

EromesMarko B.V. does not make decisions bases on automated processing, regarding issues that can have (substantial) consequences for persons. This concerns decisions that are made by computer programmes or systems without human involvement (for example an EromesMarko B.V. employee).

How long do we keep personal data

EromesMarko B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia5 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaattype5 jaar. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomstZolang de overeenkomst van kracht is, plus 5 jaar.Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

EromesMarko B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EromesMarko B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EromesMarko B.V. jouw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we hiervoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben.

Type dienstNaam verwerkerDoel verwerkingJurisdictieWelke gegevens
Data AnalyseGoogle AnalyticsVerbeteren van onze website, analyse- en marketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag en IP adres
MarketingFriks BVVerbeteren van onze website, analyseNederlandWebsite gedrag
MarketingSeedersMarketingdoeleindenNederlandWebsite gedrag, Zoekgedrag, ip adres
MarketingGoogle AdWordsMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
MarketingFacebookMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
MarketingLinkedInMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
MarketingYoutubeMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
HostingHostnetHosting van onze websiteNederlandLoggegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EromesMarko B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies houden je surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Tracking cookies kunnen ook bij bezoek aan een andere website worden uitgelezen. Met deze cookies kunnen we je surfgedrag  door de tijd heen volgen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Via de cookieverklaring op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Klik op om je cookievoorkeuren voor onze website aan te passen.

Jouw toestemming geldt voor cookies geplaatst via https://eromesmarko.nl.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-5-2018

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EromesMarko B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eromesmarko.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

EromesMarko B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EromesMarko B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eromesmarko.nl

Wijzigingen

EromesMarko B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van EromesMarko, https://eromesmarko.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. EromesMarko B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.